Skip to main content

Credits for 2019

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Madhu Kumari devi dasi

Hari -Śauri das

Amala-bhakta Swami

Prahlad Nrsimha das

Ramabhadra das

Raktim Haldar

Radhika Kasturi

Smart Inbox Income

Kartik Sada

Saulius Križinauskas

Ujjwal Gurung

Rakesh Devunuri

Harshvardhan Kharshingkar

Kalki das

Ambarisa das

Daniel Gheorghiță

Jnana Caksusa das

Valeriya Sergeyeva

Ranpreet Bhatia

Vamsidas das

Divyansh Luthra

Dillon Altier

Pandu Vijaya das

Mani Shankar

Subbalakshmi B

Venkat Rao

Al Yoza

Harakumara das

Pritesh Pandit

Catherine Mcintosh

Randy Novion

Christopher Lichty

Pavan Kondragunta

Drishta das

Prabhat Kumar

Deborah Lynn

Ganesh Chilka

ChathamEquiTherapy, Inc.

Pratul Patel

Arun Lakshmanan

Yashika Varyani

Amṛta-keli dāsi

Gaurasakti das

Harakumara dasa

Seema Basnett

Li Seghers

Louise Freedman

Saravana Ganesan

Pariksit das

Carol Bittle

Rajeev Prabhakar

Jaydeb Kundu

Prahladananda dasi

Rakesh Shah

Krishna Tamburino

Pavanadeva das

Dipal Patel

Sanjay Jain

Gopinath Acharya das

Daniel Gheorghita

Banda Mahesh

Brij Raj Singh

Ojas Mainkar

Aja das

Naresh Chauhan

Parmanand Jagnandan

Jiva dasi

Sai Nema

Deva Bhatt

Mick Miller

Carlton Adams

Samir Roy Choudhury

Stella Herzig

Stephen Raisz

Tadej Celinscak

Pundarika das