Skip to main content

Credits for 2022

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Prahlad Nrsimha das

Valeriya Sergeyeva

Gurudev Chennuru

Visakha Devi Dasi

Sagar Gaurav Shrivastva

Oncar Shyam Ramroop

Dharma Simha Das

Hari Kumar

Nirmal Ghosh

Suresh Muraki